Posiedzenie MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w Wieliczce

W wielickim Magistracie 22 czerwca br. obradowała na przedwakacyjnym posiedzeniu Młodzieżowa Rada Miejska w Wieliczce. Obecny podczas obrad Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podziękował młodzieży za przecieranie szlaków i pracę przy organizowaniu działalności Rady, która rozpoczynała swoje funkcjonowanie w trudnym okresie pandemii i podejmowała, mimo przeszkód - kolejne wyzwania.

 

Uczniowie, którym wygasa mandat w związku z ukończeniem klasy VIII, otrzymali gratulacje, upominki i dyplomy za: „ godne i wzorowe pełnienie funkcji członka Młodzieżowej Rady, zaangażowanie we wszelkie działania na rzecz młodzieży oraz przedsięwzięcia realizowane w swoim środowisku szkolnym oraz za upowszechnianie idei samorządności w środowisku rówieśniczym”. Podziękowania otrzymali: Paweł Blacha, Zofia Stańczykiewicz, Bartosz Baran, Błażej Luraniec, Natalia Racisz, Aleksandra Piotrowska, Zuzanna Góral, Natalia Gągol, Aleksandra Dańda.
 
Podczas spotkania uhonorowano również, wyłonioną w konkursie zwyciężczynię projektu plastycznego na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce. Nagrodę z rąk Burmistrza Wieliczki otrzymała uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Golkowicach LAURIANNE KAPELA SALAMAU.
 
Młodzież, na wniosek Przewodniczącego Rady Pawła Blachy podsumowała swoje dotychczasowe inicjatywy, a także podjęła uchwałę w formie apelu o zwiększenie liczby koszy na śmieci na terenie Gminy Wieliczka. Należy zauważyć, że kwestie związane z ekologią i porządkiem, zdrowym trybem życia oraz wyeliminowaniem „niezdrowej żywności”, były wiodącymi tematami dyskusji młodzieży podczas dotychczasowych posiedzeń.
 
W spotkaniu udział wzięli: Agnieszka Szczepaniak - Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Tadeusz Luraniec - Przewodniczący rady Miejskiej, Anna Całka Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli, Monika Zamarlik Mazurek - Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół i Przedszkoli.
Tagi

GALERIA