Wyróżnienia dla najlepszych uczniów z Wieliczki

W siedzibie Wielickiego Centrum Kultury odbyła się dzisiaj tj. 22 czerwca br. doroczna uroczystość, podczas której uhonorowano uczniów szkół podstawowych z Miasta i Gminy Wieliczka, którzy osiągnęli znakomite wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022. Uczniom tradycyjnie towarzyszyli najbliżsi, a także wychowawcy oraz dyrektorzy szkół.

 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili młodzi artyści z Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce: Zuzanna Rokita, Karol Dyjak - sygnaliści z klasy trąbki Pawła Gajewskiego; duet fortepianowy: Barbara Ruda, Tomasz Jasek z klasy Marii Wosiek, Emilia Rzyman z klasy fortepianu Izabeli Grzybek; Kwintet: Michał Michalik - trąbka, Tadeusz Tarnawski - saksofon, Aleksander Łasocha - fortepian, Marek Popowicz, Leon Pieńkowski - instrumenty perkusyjne, za przygotowanie uczniów odpowiadali Paweł Gajewski, Ignacy Stojek, Agnieszka Korczyńska.
 
Uroczystego wręczenia listów gratulacyjnych dokonał Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, który prócz gratulacji oraz życzeń dla wyróżnionych, podziękował rodzicom, wychowawcom za wsparcie w rozwijaniu pasji podopiecznych oraz współpracę w trudnym czasie zdalnego nauczania.
 
Wyróżnienia przyznawane są od 2011 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej zainicjowanej przez Burmistrza Wieliczki, w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II. Zgodnie z Regulaminem coroczne wyróżnienie otrzymuje uczeń szkoły, który spełnia następujące kryteria: pobiera naukę na terenie Gminy Wieliczka; aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub działa na rzecz innych uczniów i osób, w szczególności: w samorządzie uczniowskim, wolontariacie, harcerstwie i innych; osiąga wysokie wyniki w nauce; zwycięża lub zajmuje premiowane miejsca w konkursach edukacyjnych lub artystycznych; został wytypowany do wyróżnienia przez radę pedagogiczną szkoły. Wniosek o przyznanie wyróżnienia dla uczniów składa dyrektor szkoły do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka po zakończeniu klasyfikacji rocznej.
 
 
W tym roku tytuł najlepszego ucznia otrzymali:
MIŁOSZ FRANCISZEK KUDLIK - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
ALEKSANDRA PIECH - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
GABRIELLA ŚWIERZ - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce
IGOR USZKUR - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce
KRYSTIAN SZATAN - Szkoła Podstawowa w Byszycach
MAŁGORZATA LEBICA - Szkoła Podstawowa w Golkowicach
WIKTORIA PACHACZ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie
AGNIESZKA FELIKS - Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu
ALEKSANDRA MACHNA - Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
JAN OBERWAN - Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach
IZABELA PERZ - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
JAKUB NAWALANY - Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie
RYSZARD SWOLKIEŃ - Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach
GABRIELA SOSIN - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciborsku
ADAM GAWOR - Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy
ALEKSANDRA PIORTROWSKA - Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Beaupre w Sygneczowie
BŁAŻEJ LURANIEC - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach
JULIA RUTKOWSKA - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich
EMILIA RZYMAN - Szkoła Muzyczna I stopnia
TOMASZ JASEK – Szkoła Muzyczna II stopnia
ZUZANNA WLIZŁO – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori School w Wieliczce
APOLONIA SOCHA - Prywatna Szkoła Podstawowa „Macierzanka”
Nagrodzonym uczniom gratulacje złożyły także obecne podczas spotkania: Agnieszka Szczepaniak - Zastępca Burmistrza ds. Społecznych oraz Anna Całka - Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli.

GALERIA