Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce. Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych w zakresie inwestycji pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce oraz instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce nr 569 obr.1 w Wieliczce.

 

Teren inwestycji położony jest na terenie Wieliczki przy ul. Sienkiewicza 14, obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni około 7.720,0 m2 na działce nr 569, obr.1 Wieliczka.


Głównym celem inwestycji jest:
- rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce, która polega na dobudowie do głównego budynku od strony wejściowej frontowej, północnej segmentu dydaktycznego o wysokości 3-ch kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicami. Projektowana rozbudowa pozwoli na uzyskanie 8 pomieszczeń dydaktycznych na trzech kondygnacjach w poziomie piwnicy dodatkowej powierzchni szatni, holu wejściowego, pomieszczeń sanitarnych w tym toalet dla niepełnosprawnych,
   - budowa windy wewnętrznej w budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych,
  -  modernizacja parkingu dla samochodów osobowych,
   - przebudowa kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych oraz przyłączy.
- Przypomnijmy, że w latach 2016-2017 wybudowaliśmy kompleks sportowy (sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej nr 3. Całkowite nakłady finansowe wyniosły blisko 3 mln zł. Projekt obejmował rozbiórkę małej, niewymiarowej sali gimnastycznej przy szkole, która nie spełniała wymagań technicznych oraz budowę  nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Ponadto w ramach zadania zbudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem. Obecnie przystępujemy do kolejnej inwestycji związanej z poprawą infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 3. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

GALERIA