Spotkanie w Wieliczce przy pomniku Odrodzenia Polski z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (1944-2022)

W Wieliczce, 1.08. (poniedziałek) 2022 r. przed Pomnikiem Odrodzenia Polski zgromadzili się harcerze z Hufca im. Edwarda Dembowskiego Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) z komendant Anna Hałatek i harcmistrz Ewą Ptasznik, delegacje władz Gminy Wieliczka, Powiatu Wielickiego, Zarządu i Rady Osiedla H. Sienkiewicza- A. Asnyka-W. Pola, Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” aby oddać hołd ofiarom Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godz.17.00 dźwiękiem alarmu włączonego przez Ochotniczą Straż Pożarną.

 

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 (godzina „W”) w okupowanej przez Niemców Warszawie wybuchło powstanie. Zamierzone na klika dni walki o opanowanie miasta stało się heroiczną, trwającą 63 dni, bitwą o Warszawę około 50. 000 słabo uzbrojonych żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji z bardzo dobrze uzbrojonymi frontowymi oddziałami niemieckimi. Bierność, a następnie spóźniona, niewystarczająca pomoc Armii Czerwonej, stojącej opodal krwawiącej Warszawy, doprowadziła w końcu do upadku powstania. Wśród walczących byli także wieliczanie, m.in. kapitan Jadwiga Beaupré (1902-1984), której dziś imię nosi Szkoła Podstawowa w Sygneczowie, Piotr Nowak i inni”. Tak napisałam w zaproszeniu na 80. spotkanie z cyklu z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” p.t. „W 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - Jadwiga Beaupré, Piotr Nowak i inni wieliczanie w powstaniu”, które zorganizowałam 25. 08. 2004 r., w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. Relację ze spotkania napisałam i opublikowałam w zeszycie nr 25 serii wydawniczej „Biblioteczka Wielicka” (2004 r.).

 

1.08.2022 r. uroczystość prowadził sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka Adam Marek Panuś. Wspólnie zaśpiewano hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Minutą ciszy uczczono ofiary Powstania Warszawskiego. Przed pomnikiem delegacje składały kwiaty. Delegacje Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” tworzyli: Jadwiga Duda, prezes, Jakub Pieczara, Jan Matzke, Zofia Prochwicz, Marian Sipóra i niezrzeszona Monika Lenart, mama jednej z harcerek.

 

Kieruję prośbę do wielickich harcerzy o opiekę nad grobem powstańca warszawskiego Janusza Feista, który spoczywa na naszym cmentarzu, o którym pisze w zeszycie 25 „Biblioteczki Wielickiej”: „…Inż. Janusza Feista ps. „Zbyszek Zakrzewski” ur. 5.11. 1920 r. w Warszawie. Dużą maturę typu humanistycznego otrzymał w 1939 r. W tym samym roku zdał egzamin wstępny na Politechnikę Warszawską. Studiów nie zaczął, gdyż został powołany do wojska. Kurs Podchorążych Rezerwy 20 DP przy 79 pułku piechoty w Słonimie, który ukończył w 1939 r. Brał udział w kampanii wrześniowej w Armii gen. Kleeberga.

 

Pod Kockiem był kontuzjowany. Powrócił do Warszawy. W końcu października 39 r. zgłosił się do kpt. dypl. Kazimierza Różyckiego ps. „Rola” – do pracy w konspiracji. Utrzymywał się głównie z udzielania lekcji matematyki i fizyki. Niezależne od tego pracował jako robotnik. Po ucieczce z niemieckiej firmy budowlanej w 1943 r. był poszukiwany przez żandarmerię. Odtąd pracował dorywczo jako elektromonter. W AK był dowódcą 634 plutonu i jednocześnie wykładowcą i komendantem grupy w Tajnej Podchorążówce Obwodu Praga. Brał udział w Powstaniu jako d-ca plutonu. Po nieudanej próbie przedostania się przez front został aresztowany. Przebywał na Gestapo w Pruszkowie i Łowiczu oraz w więzieniu w Łodzi.

 

W styczniu 1945 r. został uwolniony przez Armię Czerwoną....”. Był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1957 r.), Krzyżem Partyzanckim (1971 r.), Odznaką Grunwaldu (1972 r.), Medalem za Warszawę (1974 r.) Od 1966 r. z rodziną mieszkał w Wieliczce. Zmarł 21.05. 1977 r.. Jest pochowany na wielickim cmentarzu w kw. „C”, rząd 6, grób 2. Na nagrobku rodzina napisała dla potomnych ku pamięci „POR. WP – KLEBERCZYK ŻOŁNIERZ AK OBROŃCA WARSZAWY W LATACH 1940-1944”. Zamieszczam aktualna fotografię grobu Janusza Feista.

 

Opracowała Jadwiga Duda

Tagi

GALERIA