Nabór wniosków w LGD na Podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego ogłosiło nabór nr IV/2022 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na Podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznych.

 

Termin składania wniosków 20.09.2022r. - 4.10.2022r.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz dostępna dokumentacja pod linkiem:

www.lgdpowiatwielicki.eu/index.php/139-nabor-iv-2022/423-nabor-iv-2022