Poświęcenie kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Węgrzcach Wielkich

W dniu 18 września 2022 roku odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionej przez Gminę Wieliczka kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Węgrzcach Wielkich.

 

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kaplicy, którą odprawił Ks. Proboszcz Parafii w Strumianach Józef Marek, a następnie zgromadzeni przeszli pod kapliczkę przy ulicy Polnej i Gazowej, gdzie został ona poświęcona.

 

W uroczystości uczestniczyli zastępca Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych Agnieszka Szczepaniak, sekretarz Gminy Adam Marek Panuś, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej Magdalena Golonka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec i radny z Węgrzc Wielkich Krzysztof Krochmal, a także sołtys Węgrzc Wielkich Krystyna Lesiecka.
 
 
PRZYPOMNIJMY:
Działania czynników destrukcyjnych na kamień spowodowały, że kapliczka była w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji konserwatorskiej, działań ratujących zabytek.
Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej jest jedną z najstarszych zachowanych kapliczek przydrożnych w Gminie Wieliczka. Z relacji mieszkańców wynika, iż wzniesiono ją jako wotum w podziękowaniu za zatrzymanie zarazy w 1820 roku. Autor kapliczki jest nieznany. Wyszła ona z ludowego warsztatu kamieniarskiego i została wykonana z karpackiego piaskowca drobnoziarnistego o ciepłym zabarwieniu.
Matka Boska Różańcowa to typ przedstawienia bardzo popularny w Polsce już od okresu baroku. Ten typ przedstawienia otoczony jest szczególnym kultem: przy kapliczkach Matki Boskiej Różańcowej odbywały się często nabożeństwa - szczególnie majowe, październikowe związane z modlitwą różańcową, a także procesje do kapliczek w dni związane z kultem Matki Boskiej.
Na fundamencie betonowym ustawiony jest sześcienny cokół z napisem fundacyjnym. Baza i cokół ozdobione gzymsami profilowanymi. Na cokole spoczywają kolejne dwa segmenty kapliczki licznie zdobione płaskorzeźbami przedstawiającymi świętych. Na trzeciej kondygnacji kapliczki na ścianie frontowej w niszy znajduje się rzeźba Matki Boskiej Różańcowej: ubrana w błękitną suknię z płaszczem, w koronie na głowie, na lewym ręku podtrzymuje Dzieciątko Jezus, również w koronie, z kulą ziemską w lewej dłoni, w prawej dłoni różaniec, do którego sięga rączka Dzieciątka. W zwieńczeniu kapliczki został zrekonstruowany krzyż kamienny z wizerunkiem Pana Jezusa.

GALERIA