Przebudowa drogi gminnej w centrum Grajowa

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w centrum Grajowa. Gmina Wieliczka w latach 2022-2023 realizuje zadanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadnie pn. "Przebudowa drogi gminnej 560907K w km od 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów, Gmina Wieliczka”.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 13 062 600,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 6 237 560,00 zł, a kwota 6 825 040 sfinansowana zostanie przez Miasto i Gminę Wieliczka.
Dla poprawy jakości układu drogowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi zaprojektowano inwestycję polegającą na przebudowie drogi w zakresie przebudowy jezdni, remontu jezdni, budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść indywidualnych, budowie skarp drogowych, przebudowie pobocza, dowiązań sytuacyjno – wysokościowych w ramach skrzyżowań z drogami dojazdowymi, przebudowie sieci teletechnicznej.


- Rozpoczęliśmy kolejną ważną inwestycję drogową w centrum sołectwa Grajów, która poprawi infrastrukturę w pobliżu szkoły, strażnicy OSP i innych miejsc użyteczności publicznej. Niedawno zakończyliśmy przebudowę ulicy Reformackiej oraz Szpitalnej w Wieliczce. - zaznacza burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

GALERIA