Ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa sołectwa Kokotów

Na podstawie przekazanego przez Sołecką Komisję Wyborczą w Kokotowie protokołu z wyborów Sołtysa sołectwa Kokotów ogłasza się, że Sołtysem wybrany został Gajos Paweł. Gratulujemy.