Ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce prowadzi monitoring działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wieliczka na lata 2016 - 2023. Aby poznać Państwa opinie, przygotowano niniejszą ankietę.

 

Rewitalizacja oznacza dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie. Jest to poprawa jakości życia czyli m.in. remonty i modernizacje kamienic, nowe mieszkania, instytucje, więcej zieleni, rozwój turystyki, kultury, sportu, gospodarki, a co najważniejsze, integracja i wsparcie mieszkańców.

 

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą służyły wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Mamy nadzieję, iż przy Państwa udziale uda się realnie ocenić skuteczność podejmowanych działań rewitalizacyjnych w celu poprawy sytuacji mieszkańców.

 

Zapraszamy do podzielenia się z nami opinią !

ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji wieliczka