Finał HACKATHON w Wieliczce

Ceremonii otwarcia międzynarodowej rywalizacji pomiędzy grupami studentów dokonali Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz z Rozann W. Saaty z President of Creative Decision Foundation, fundatorzy nagród dla zwycięskich drużyn. Hackathon trwał trzy dni, w tym czasie studenci poznali metody i techniki rozwiązywania w sposób niestandardowy postawionych przed nimi zagadnień i złożonych problemów, wykorzystując zarówno twarde dane, jak i osobistą perspektywę i doświadczenia, tak aby móc bez obaw podejść do najtrudniejszych decyzji, poprzez zmianę sposobu analizy problematycznych kwestii.

 
Dwie zwycięskie grupy studentów z Peru i Polski zostały zaproszone do Wieliczki przez Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka na dogrywkę!
 
T. L. Saaty Decision Making Hackathon organizowany przez Creative Decision Foundation (USA) oraz Miasto i Gminę Wieliczka w ramach Międzynarodowej Konferencji EKONOMIA - FINANSE - ZARZĄDZANIE został rozstrzygnięty 24 października w Wielickiej Mediatece. AHP - Hackathon training skierowany do studentów z całego świata, to wydarzenie pionierskie organizowane w Polsce i Europie po raz drugi.
 
Studenci w pierwszej części Hackathon poznali metody wypracowane przez wybitnego Profesora Thomasa L. Saaty'ego (1926-2017), jednego z najbardziej znanych w USA matematyków, twórcy metod decyzyjnych Analytic Hierarchy Process (AHP) i Analytic Network Process (ANP), który zrewolucjonizował podejmowanie decyzji w sektorze publicznym i biznesie.
 
 
13 zgłoszonych grup studentów z Polski i Peru po przeprowadzonym przez Creative Decision Foundation (UA) szkoleniu, w części drugiej AHP - Hackathon training zapoznali się z zagadnieniami do rozwiązania zaprezentowanymi przez Burmistrza Wieliczki.
Tematy do zdefiniowania i rozwiązania podczas 2. edycji Hackathon to:
1.Zarządzanie usługami społecznymi poprzez nowoczesne systemy komunikacji. Stworzenie modelu wymiany informacji.
 
 
2.Zarządzanie systemem zintegrowanych połączeń komunikacji miejskiej (kolejowej, autobusowej) przy założeniu zwiększenia uczestnictwa osób korzystających ze zorganizowanych połączeń, na rzecz rezygnacji z indywidualnego transportu.
3.Zarządzanie działaniami zmierzającymi do wzmocnienia obszaru ochrony środowiska. Stworzenie nowych projektów ekologicznych wraz z systemem monitoringu.
 
 
Pracując nad zaproponowanymi przez Burmistrza Wieliczki "business case" studenci przeanalizowali rzeczywiste przypadki i zaproponoowali konkretne rozwiązania. Prezentacje studentów zostały oceniane na podstawie umiejętności zespołów, co do przeprowadzania analizy informacji przedstawionych przez Burmistrza Wieliczki, jasnego zdefiniowania problemu do rozwiązania, efektywnego wykorzystania metod podejmowania decyzji, kreatywności w proponowanym rozwiązaniu oraz komunikowania zalecanego sposobu działania. Istotne będą: kreatywność proponowanych alternatyw i wykonalność rozwiązania zespołowego.
 
 
Zwycięzcy zostali wyłonieni przez panel sędziów z doświadczeniem w zakresie AHP/ANP i tematów wyzwań. Wśród sędziów znaleźli się członkowie międzynarodowej społeczności AHP/ANP złożonej z naukowców i praktyków oraz profesjonalistów, którzy pracują zarówno z sektorem publicznym, jaki i partnerami biznesowymi.
 

GALERIA