Informator zimowego utrzymania dróg 2022/2023

Przez teren Gminy Wieliczka przebiegają drogi różnej kategorii: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne. Prosimy o zapoznanie się z wykazem dróg, będących w zarządzie danej jednostki oraz koordynatorów z ramienia Urzędów nadzorujących pracę podległych im służb.

 

Przez teren Gminy Wieliczka przebiegają drogi różnej kategorii:

 

 • Drogi krajowe – w zarządzaniu:

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25 31-542 Kraków

 

 • Drogi wojewódzkie – w zarządzaniu:

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków

 

 • Drogi powiatowe – w zarządzaniu:

Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce

ul. Słowackiego 29, 32 – 020 Wieliczka

 

 • Drogi gminne na terenie gminy Wieliczka - w zarządzaniu:

  Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

ul. Lednicka 16a , 32 – 020 Wieliczka,

 


 

II. Utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Gminy Wieliczka.

 

 1. Drogi powiatowe

Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce

tel./fax. (0-12) 399-98-88, 601 203 214

w godz. Pon. 7.30-17.00, wt.-pt 7.30-15.30

 

Koordynatorem utrzymania zimowego jest:

Adam Kardas 667-162-161

 

Wykonawca :

Drogi powiatowe na terenie Gminy Wieliczka :

 
Drogi utrzymywane przez:

 

Część pólnocna: Firma: REMONDIS Kraków sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

koordynator zimowego utrzymania z ramienia firmy: Tomasz Nachel

tel całodobowy 604-056-156 

 

Część południowa:Firma: REMONDIS Kraków sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740Kraków

koordynator zimowego utrzymania z ramienia firmy: Tomasz Nachel

tel całodobowy 604-056-156 

 

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Wieliczka objętych zimowym utrzymaniem akcja zima 2022/2023

 

Lp.

Nr

Nazwa drogi/ ulicy

Długość odcinka

(w km)

kolejność

odśnieżania

1

2051 K

UL. OCHOTA

1,163

I

2

2050 K

UL. KRZYSZKOWICKA

1,340

I

3

2047 K

UL. SADOWA

1,768

I

4

2045 K

Ul. JANIŃSKA - Ul. KOŚCIUSZKI

2,053

I

5

2027 K

UL. KLAŚNIEŃSKA (do ul. Janińskiej)

0,562

I

6

2027 K

WIELICZKA - MYŚLENICE

9,678

I

7

2032 K

Przez KOŹMICE

2,155

I

8

2049 K

UL. KASZTANOWA

0,580

I

9

2026 K

MOGILANY - RACIBORSKO do 964

4,450

II

10

2031 K

KOŹMICE - ZALAS

3,297

II

11

2040 K

GORZKÓW - BYSZYCE

2,024

II

12

2033 K

GORZKÓW - JANKÓWKA

2,158

II

13

1954 K

DZIEKANOWICE - JANKÓWKA

1,944

II

14

1953 K

GORZKÓW - BRZĄCZOWICE

0,295

II

15

2044 K

UL. JEDYNAKA

0,856

II

16

2022 K

WIELICZKA - SUŁÓW

3,708

I

17

2036 K

CHORĄGWICA - RACIBORSKO

1,956

I

18

2026 K

od 964 RACIBORSKO -DOBRANOWICE

2,023

I

19

2023 K

BISKUPICE - KUNICE

2,356

I

20

2025 K

MIETNIÓW - RACIBORSKO

2,215

II

21

2028 K

ZBYDNIOWICE - GRABÓWKI

5,332

II

22

2029 K

PODSTOLICE - OCHOJNO

3,265

II

23

2030 K

KOŹMICE WIELKIE - RZESZOTARY

2,751

II

24

2034 K

ROZNOWA - SIERCZA

1,577

II

25

2035 K

WIELICZKA - GRABÓWKI

1,342

II

26

2037 K

WIELICZKA - CZARNOCHOWICE

2,227

I

27

2039 K

ŚLEDZIEJOWICE - BRZEGI

5,063

I

28

2012 K

BIEŻANÓW -GRABIE

6,623

I

29

2009 K

TARGOWISKO - WĘGRZCE WIELKIE

1,620

II

30

2011 K

KRAKÓW - NIEPOŁOMICE

6,316

II

31

2013 K

SUŁKÓW - TOMASZKOWICE

2,850

II

32

2038 K

MAŁA WIEŚ - STRUMIANY

2,138

II

 

 

 

 

 

 


 

III. Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie

   1. Gminy Wieliczka.

 

Drogi gminne

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

tel. 12- 278-20-10 ,

w godz. pon. 8.00-17.00, wt-pt 8.00-16.00

 

Koordynatorami zimowego utrzymania dróg z ramienia Zarzadu są:

 

Rej I Halina Windak tel. 797-009-802

Rej II Jakub Drożdż tel. 797-009-809

Rej III Bogumiła Surówka tel 797-009-803

Rej IV Elżbieta Kłapa tel. 797-009-801

 

 

WYKONAWCY:

 

Rej I GRO-TRANS Mietniów 81A, 32-020 Wieliczka

koordynator akcji zimowej - Grochal Andrzej tel całodobowy 603-929-620

 

 

Rej II Gro-Skład Paweł Grochal ul. Bogucka 17A, 32-020 Wieliczka

koordynator akcji zimowej – Paweł Grochal tel całodobowy 508 417 069

 

Rej III

Firma Transportowo Drogowa Andrzej Rokosz, Wierzbanowa 141, 32-412 Wiśniowa

koordynator akcji zimowej Andrzej Rokosz tel. całodobowy 697-886-409,

 

 

Rej IV Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o.

32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30 ,

osoba odpowiedzialna z ramienia Zakładu Bogdan Sowa tel 695-278-174

w dni robocze od 6.00-15.00 tel (012) 278-17-66, 519-332-227

całodobowo tel. 695-278-147 , (012) 278-17-66

 


 

Część I - drogi utrzymywane przez:

 

GRO-TRANS Mietniów 81A, 32-020 Wieliczka

 

koordynator akcji zimowej Grochal Andrzej tel całodobowy 603-929-620

 

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem akcja zima 2022/2023

 

Lp.

 

nazwa drogi

 

Nr. drogi

 

 

Ilość/mb

Standard utrzymania dróg w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi

 

1

Czarnochowice

560918K

dz. nr 20/3, 72/6

w 27

560920K

620

300

 

100

500

I

I

 

I

II

2

Kokotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokotów

 

 

Kokotów -Kraków

560904K

561105K

560901K

w 13

w 17

561103K

561104K

560927K

560928K

560929K

dz. 88/4

w 14

dz.542/3 i 494/6

w. 16

 

2 638

1060

500

200

500

320

390

750

1300

400

400

250

200

 

200

1300

I

II

I

I

II

II

II

I

I

I

I

I

II

 

II

I

3

Brzegi

561060K

560933K

561069K

561061K

dz. nr 457/6

w 3

dz 365/4

2870

I

I

I

I

I

I

I

4

Grabie

561088K

561084K

561086K

561085K

 

560936K

560937K

561062K

w 4 , dz. nr 52, 48/2

dz. 427

270

220

600

200

 

 

 

3 900

 

200

100

I

I

I

I

 

I

I

I

 

I

II

5

Mała Wieś

560924K

560925K

560950K

w 19

dz 104/16

dz 104/25

Dom Ludowy

2950

 

 

200

350

130

I

 

 

II

I

I

 

6

Strumiany

 

560923K

w18

k. Domu Ludowego

500

200

 

250

I

I

 

I

7

Śledziejowice

560922K

560919K

560917K

561144K

560921K

w 23

w 24

w 25

245/1

561143K

dz nr 119*

1005

1088

1000

500

500

150

300

200

120

300

500

I

I

I

I

I

II

II

II

I

I

I

8

Węgrzce Wielkie

561145K

561146K

 

560910K

560947K

 

560945K

560948K

560944K

 

560939K

560949K

561147K + zatoka MPK

560935K

560902K

560938K

560930K

560908K

dz. nr 1503/1

dz. nr 1441/1

w 11

ul. Oliwkowa

 

400

 

 

800

 

 

 

2300

 

200

600

800

100

1300

150

600

600

350

350

600

578

100

I

I

 

I

I

 

I

I

I

 

I

I

I

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

9

Zabawa

560914K

560926K

 

560952K

560951K

w 29

w 31

dz 253

1200

420

220

300

1200

200

100

100

I

I

II

I

I

I

II

I

10

Sułków

561135K

561136K (kładka)

561133K

561137K

560954K

560903K

560955K

dz. nr 654, 70/11, 69/8 (do boiska)

300

 

200

300

400

725

400

800

240

II

 

I

II

II

I

II

I

I

 

 

11

Lednica Górna

 

560957K

560956K

561109K

400

300

220

I

I

I

 

 

12

Obwodnica Wschodnia Wieliczki

560900K

800

I

 

 

13

Ul. Gwarków

560873K

500

I

 

14

Ul. Armii Krajowej

560708K

130

I

 

15

Ul. Batalionów

Chłopskich

560752K

180

I

16

Ul. Grunwaldzka

560767K

750

I

 

17

Ul. Jagiellońska

 

560770K

380

I

18

Ul.Kazimierza Wielkiego

560773K

270

I

 

 

19

Ul. Braci Kordulów

560875K

200

I

 

20

Ul. Piękna

560802K

230

I

 

21

Ul. Spokojna

560824K

100

I

 

22

Ul. Piotra Skargi

560818K

210

I

 

23

Ul. Politechniczna

56088K

 

380

I

24

Ul. Poniatowskiego

560805K

510

I

 

 

25

Ul. Prasołów

 

560885K

120

 

I

26

Ul. Urocza

560828K

200

I

27

Ul. Warzycka

560891K

250

I

28

Ul. Reytana

560811K

300

I

29

Ul. Osiedlowa

560881K

580

I

30

ul. Kochanowskiego

560828K

500

I

 

31

ul. Skarbnika

560888K

100

I

 

32

ul. Willowa

560893K

350

I

33

ul. Zakole

560896K

250

I

34

ul. Poprzeczna

-Na stoku

560884K

350

I

35

ul. Zajazdowa

560895K

100

I

36

Ul. Korpala

560876K

200

I

37

Ul Zaułek

560897K

85

I

 

38

ul. Mała

560878K

170

I

 

39

Ul. Reformacka

(za drogą Nr 4)

 

560810K

600

I

40

Ul. Wygoda

(za drogą nr 4)

560833K

 

1600

I

41

Ul. Długa

560852K

771

I

 

42

Ul. Grottgera

560858K

1060

I

 

43

Ul. Bogucka

560851K

746

I

 

44

Ul. Topolowa

560847K

301

II

 

45

ul. Dębowa

560759K

500

400

I

II

46

ul. Źródlana

560843K

200

I

 

 

47

ul. Zbożowa

560837K

540

I

 

48

ul. Klonowa

560775K

300

II

 

49

ul. Za Torem

560836K

600

I

 

50

ul. Pasternik

560801K

800

I

 

51

ul. Spadowa

560823K

320

II

 

 

52

ul. Winnicka

560832K

1150

I

 

53

ul. Łąkowa

560787K

600

I

 

54

ul. Przesmyk

560808K

140

II

 

55

ul. Brzozowa

 

400

II

 

 

56

ul. Bukowa

 

500

II

 

57

ul. Świerkowa

 

200

II

 

58

ul. Wierzbowa

 

200

II

 

 


 

Część II - drogi utrzymywane przez :

Gro-Skład Paweł Grochal ul. Bogucka 17A, 32-020 Wieliczka

koordynator akcji zimowej – Paweł Grochal tel całodobowy 508 417 069

 

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem akcja zima 2022/2023

Lp.

nazwa drogi

Nr. drogi

 

Ilość / mb/

Standard utrzymania dróg w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi

 

1

Byszyce

561030K

561067K

561035K

561042K

561036K

561070K

561074K

561071K

561072K

561073K

dz. nr 97

dz. nr 117

dz. nr 346/1

1572

500

1000

300

200

70

400

200

100

120

100

100

200

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

2

Gorzków

561039K

561048K

561037K

561034K

561033K

561038K

dz. nr 467/3

dz. nr 67/3

dz. nr 235/5

532

400

700

800

300

200

500

150

100

I

I

I

II

II

II

II

I

II

3

Siercza

560981K

560982K

560977K

 

560980K

(od Brzezin + od Rożnowskiej)

561019K

560978K

561063K

561130K

560909K

Siercza – przedszkole

w 109

w117

w 106

dz. nr 18/62

 

2046

 

200

 

600 (300+300)

 

100

900

1340

4200

 

100

400

500

 

100

100

 

I

 

II

II

 

 

II

I

I

I

 

I

I

I

 

II

II

4

Janowice

560915K

561024K

561025K

561023K

561099K

561058K

w 145

w 147

3500

800

1950

680

500

1100

450

500

I

I

I

I

I

I

II

II

5

Koźmice Wielkie

561107K

561020K

561028K

561106K

561065K

 

561026K

w 135

 

561108K

w134

561027K,

561029K

dz. 719/1

 

561021K,

w 7

w 136

dz 772

562

500

1200

740

470

300

 

3150

 

300

400

516

300

450

 

 

1460

100

300

II

I

I

I

I

II

 

I

 

I

II

I

II

I

 

 

I

I

II

 

6

 

Koźmice Małe

 

561022K

w 92

100

500

 

II

I

7

Grabówki

561091K

561092K

560916K

561012K

w 118

600

200

850

300

300

I

I

I

II

II

8

Golkowice

560916K

 

561008K

561013K

561077K

 

561011K

561009K,

561080K

561051K

561078K

561006K

 

561083K 561079K

 

561007K,

w 172

 

w 161, 162, 122

w 168

1500

400

850

1050

300

 

 

 

 

 

 

3464

 

 

360

 

 

1200

 

900

400

I

II

I

I

II

 

 

 

 

 

 

I

 

 

I

 

 

I

 

II

I

9

Podstolice

561005K

 

561122K

561120K

551121K

561124K

560912K

561056K

561050K

561054K

561057K

561059K

561116K

561049K

860

 

 

 

730

138

3260

220

400

600

600

500

500

900

I

 

 

 

I

 

I

I

I

I

I

I

II

II

10

Sygneczów

560983K

561098K

 

561139K

561138K

560984K

dz. nr 137/42 (szkoła)

 

1000

 

850

200

350

100

 

I

II

I

II

II

II

11

Rożnowa

 

 

561115K

(od Brzezin)

 

w 103

300

 

 

130

II

 

 

II

 


 

Część III - drogi utrzymywane przez :

Firma Transportowo Drogowa Andrzej Rokosz, Wierzbanowa 141, 32-412 Wiśniowa

koordynator akcji zimowej Andrzej Rokosz tel. 697-886-409,

 


Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem akcja zima 2022/2023

 

Lp.

 

nazwa drogi

 

Nr. drogi

 

 

Ilość/ mb/

Standard utrzymania dróg w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi

 

1

Lednica Górna

560959K

560958K

560964K

561109K

560960K

w 44

w 41

560967K

560966K

560962K

560963K

561111K

w 45

700

730

2300

800

600

600

300

2310

250

500

300

200

100

I

 

I

II

II

II

II

I

I

I

II

I

II

2

Chorągwica

560970K

560968K

560965K

dz. 157

wew. 58

1100

500, 400

1000

100

660

I

I,II

I

II

II

3

Grajów

560990K

561095K

560995K

w76

560989K

561003K

560907K

561097K

560994K

560992K

dz. 144/8

dz. 454

2710

200

450

250

1100

1800

3300

300

1100

750

266

160

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

II

II

4

 

Dobranowice

561001K 561002K

561004K

560999K

560969K

561018K

w66

561066K

dz. 240/16

w70

1300

300,500

120

500

200

1110

100

100

200

200

I

I,II

I

I

I

1

I

I

I

I

 

5

 

Ul. Pułaskiego

560809K

 

1500

 

I

6

ul. Pułaskiego boczna

 

200

I

7

ul. Solarskiego

560821K

 

260

 

I

8

ul. Sowińskiego

560822K

 

200

 

II

9

Raciborsko

 

560987K 560986K

w 83

w 87

560985K

561014K

dz 508/66

560988K

561125K + w 119, w 82

561126K

 

561127K

i 561128K

 

560996K

561015K w.41

561043K

dz. nr 337

dz.22/11,23/5

561016K

panorama

1100

600

250

100

230

1400

200

500

1200

 

500

 

 

500

 

1000

900

 

300

130

250

200

800

 

 

I

II

I

I

I

I

I

I

II

 

 

I

 

II

II

I

I

I

 

II

II

10

 

Gorzków

561040K

561041K

561046 K,

dz. 197/3/5

1700

1000

200

160

I

I

I

II

11

Jankówka

561045K

dz. 187/2

dz. nr 12/10

w.89

1400

460

50

100

I

I

I

12

Pawlikowice

560906K

w 97

560974K

560975K

560976K

561112K

dz 521

osiedle nad strumykiem

2440

480

680

1000

900

800

200

400

I

I

I

I

I

II

II

I

13

Koźmice Małe

560911K

1830

I

14

Mietniów

 

Lednica Górna - Mietniowska

 

560972K

560973K

560961K

w 52

w 49, w 50, 561111K

dz.300/2

900

455

1400

300

600

500

200

I

I

II

I

I

I

II

15

 

 

 

 

 

 

 

Rożnowa

 

 

Rożnowa od Rożnowskiej

w. 51
w. 104

561064K 561115K

 

260

200

 

650

270

 

I

I

 

II

I

16

Ul. Kopernika (boczna)

dz. 1792, 1246/7

 

130

 

I

 

17

 

ul. Mietniowska boczna

ul. Mietniowska Boczna od Dobczyckiej

 

 

200

 

200

 

I

 

I

 


 

Część IV- drogi utrzymywane przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30 ,

osoba odpowiedzialna z ramienia Zakładu Bogdan Sowa tel. 695-278-174

w dni robocze od 6.00-15.00 tel (012) 278-17-66, 519-332-227 ,

całodobowo tel. 695-278-147 , (012) 278-17-66

 

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem 2022/2023

 

Lp.

 

nazwa drogi

 

 

Nr drogi

 

Ilość

/ mb/

Standard utrzymania dróg w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi

1

Ul.Batorego

560753K

190

I

2

Ul.Boża Wola

560756K

269

I

3

Ul.Górnicza

560763K

373

I

4

Ul.Górsko

560765K

204

I

5

Ul.Górska od ul Czubinów do ul. Ogrodowej

560764K

260

I

6

Ul.Kilińskiego

560774K

178

I

7

Ul.Konopnickiej

560777K

530

I

8

Ul.Królowej Jadwigi

560782K

126

I

9

Ul.Moniuszki

560793K

50

I

10

ul. Wyspiańskiego

wew

300

II

11

ul. Tetmajera

wew

280

II

12

ul. Dobczycka boczna

wew

70

I

13

Ul.Niecała

560795K

100

I

14

Ul.Plac Kościuszki

560882K

185

I

15

Ul.Pocztowa

wew

165

I

16

Ul.Reformacka + boczna

560810K

1320

I

17

Ul.Reymonta

560812K

100

33

I

II

18

Ul.Żwirki i Wigury

560842K

54

I

19

Ul.Sebastiana + parking

560815K

482

I

20

Ul.Seraf

560814K

154

I

21

Ul.Sikorskiego +plac

560817K

220

I

22

Ul.Szpitalna

560826K

315

I

23

Szpunara

560827K

346

I

24

Ul.Wincentego Pola + pętla +boczna

560804K

1000

I

25

Ul.Zamkowa

560835K

194

I

26

Ul.Żywca

560755K

168

I

27

Ul.Długosza

560872K

386

I

28

Grabówki

dz74/8

100

I

29

Grabówki od Podgórskiej do Jedynaka

561094K

142

 

30

Ul.Aywasa

560780K

210

I

31

Ul.Brodzińskiego

560757K

305

I

32

Ul.Głowackiego

560762K

186

I

33

Ul.Jasna

560771K

295

I

34

Ul.Jaśminowa

560769K

211

I

35

Ul.Kraszewskiego

560781K

531

I

36

Ul.Krótka

560783K

120

I

37

Ul.Łany

560786K

437

I

38

Ul.Łąkowa +boczna

560787K

1050

I

39

Ul.Łokietka

560788K

183

I

40

Ul.Miodowa

560794K

157

I

41

Ul.Modrzewiowa

560792K

933

I

42

Ul.Ogrodowa

560798K

432

I

43

Oś. Przyszłość + Kubusia Puchatka

560899K

795

I

44

Ul.Parkowa

560800K

400

I

45

Ul.Podgórska

560803K

2301

I

46

Grabówki droga nr 160 łącznik ul. Podgórskiej

561092K

80

II

47

Ul.Podleśna

560806K

420

I

48

Ul.Polna

560807K

400

I

49

Ul.Jedynaka boczna -do skody

561148K

400

I

50

Ul.Różana

560813K

1070

I

51

Ul.Siemiradzkiego

560816K

170

I

52

Ul.Strzelców Wielickich

560890K

278

I

53

Ul.Św. Barbary

560869K

750

I

54

przełączki od ul. Św Barbary i ul. Solnej

wew

120

I

55

Ul.Wąska

560829K

200

I

56

Ul.Widok

560830K

363

I

57

Ul.Wierzynka

560831K

568

I

58

Ul.Wygoda przed drogą Nr 4

560833K

260

I

59

Ul.Wysockiego

560834K

227

I

60

Ul.Zyblikiewicza

560839K

782

I

61

Ul.Żołkiewskiego

560841K

215

I

62

Ul.Solna

560889K

295

I

63

Al. Żeromskiego

560840K

301

I

64

Ul. Orzechowa

560880K

264

II

65

Ul. Limanowskiego

560844K

434

I

66

Ul. Chpina

560845K

433

I

67

Ul. Lipowa

560846K

200

II

68

Ul. Mickiewicza

560848K

178

I

69

Ul. Nowy Świat

560849K

441

I

70

Ul. Matejki

560850K

582

I

71

Ul. Legionów

560853K

221

I

72

Ul. Kosiby

560854K

398

I

73

Ul. Sienkiewicza

560855K

659

I

74

Ul. Goliana

560856K

346

I

75

Ul. Dembowskiego

560859K

1409

I

76

Ul. Powst. Warszawskiego

560860K

261

I

77

Ul. Słowackiego

560861K

642

I

78

Ul. Daniłowicza

560862K

290

I

79

Ul. Klaśnieńska do Janińskiej

560863K

182

I

80

Ul. Piłsudskiego +Campus

560864K

2248

I

81

Ul. Narutowicza

560865K

683

I

82

Ul. Krakowska

560866K

476

I

83

Ul. Krzyszkowicka –od Ochoty do granic powiatu

560867K

510

I

84

Ul. Mieszka I

560870K

239

I

85

ul. Chrobrego + łącznik do ul Sadowej

560871K

560

I

86

Ul. Prusa

560887K

185

I

87

Ul.Czarnochowska

560857K

961

I

88

Ul. Garbarska

560761K

480

I

89

Ul. Krakowska Boczna

wew

760

I

90

ul. boczna Ochota

wew

337

II

91

Ul. Leśna

560785K

338

II

92

Ul.Chabrowa

wew

400

II

93

Ul. Akacjowa

560751K

1035

I

94

Ul.Św Kingi

wew

250

I

95

Ul. Słoneczna

560819K

400

I

96

Grabówki pod las

561093K

200

I

97

Ul. Probusa

560886K

372

II

98

Ul. Nowa

560796K

420

I

99

Ul. Złota

560898K

215

I

100

Ul. Mierżączka

560789K

230

I

101

Ul. Mieszczanska

560790K

100

I

102

Ul. Karola Demczuka

wew

150

II

103

Ul.Zacisze

560894K

200

I

104

Kard. Deskura

wew

200

II

 

105

dz. 733/6, 733/14 z ul W Pola w prawo np Campusu równoległa do ul Wierzynka

 

wew

250

II

106

UL. Ordona

560799K

172

II

107

ul. Brata Kołacza M

wew

100

I

108

ul. Stroma

560825K

243

I

109

ul. Czubinów

560758K

680

I

110

Droga w rejonie Leroy Merlin+ wiadukt

wew

800

I

111

 

ul. Do Świdówki +

ul. Lema

560760Kwew

 

200

I

112

 

ul. Kopernika

560779K

 

1290

 

I

113

Dz drogowa nr 37/89 wjazd od ul Kościuszki do os. Kościuszki wysokość bloku 5

wew

200

I

 


 

IV. Utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich teren Gminy Wieliczka.

 

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich zajmuje się: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 , tel.(12) 637-90-00

Telefon dyżurny akcji zima tel. (12) 446-58-55 Fax (12) 637-94-92,

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie „akcji zima” na drogach wojewódzkich na terenie miasta i gminy Wieliczka -z ramienia Obwodu Drogowego w Bochni:

Mariusz Rajca tel (14) 610-06-09, 695-605-618

Artur Grabiasz tel (14) 610-06-09, 511 132 633

 

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

 • odc drogi nr 966 Wieliczka -Gdów
 • odc drogi nr 964 Wieliczka -Dobczyce
 • odc drogi nr 964 Wieliczka - Niepołomice

prowadzi: Firma Handlowo Usługowa ADIM Pomoc Drogowa Adam Kruszyna 32-020 Wieliczka ,Biskupice 134 osoba kierujaca akcją zima Pan Adam Kruszyna tel. 692-792-200, 502-501-273.

 


 

V .UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE GMINT WIELICZKA

DROGI KRAJOWE

 

Zimowym utrzymaniem dróg krajowych zajmuje się: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Tarnowie.

Całodobowe informacje na temat stanu dróg krajowych w województwie małopolskim, punkt informacji drogowej tel. (12) 412-16- 44 , (12) 417-14- 22.

 

Telefon dyżurnego akcji „zima” tel.kom 600-800-610

 

Firma wykonująca zimowe utrzymanie:

korsorcjum firm: ReDrog s.c Bożena Krzyżak &Wojciech Krzyżak Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MADROCAR, ZPUH Wojciech Krzyżak

tel dyżurny całodobowowy: tel. 723-904-549 , (14 ) 651- 37- 47