Finał Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2022 SKRZYDŁA - SŁOWA MAJĄ MOC

Piękny finał Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2022 SKRZYDŁA - SŁOWA MAJĄ MOC zgromadził w Wielickiej Mediatece liczne grono wielbicieli dobrej muzyki. A jak wiadomo.. Muzyka nie zna granic... Łączy ludzi, wzrusza... Muzyka zatrzymuje pędzący świat i przytula brzmieniem, słowem, poruszając wewnętrzne przeżywanie... Muzyka niesie Pokój...

 

Szczególny i energetyczny koncert PRZEMYK AKUSTIK KWARTET uruchomił lawinę pięknych emocji i pozostawił uczestników w podniosłym nastroju. To był doskonały plan na Finał w wykonaniu Renata Przemyk, Jacek Bielecki, Piotr Wojtanowski, Grzegorz Palka.
Tegoroczna Kampania była piękna, zatrzymująca i pełna szczególnych wydarzeń i działań. Tylko dlatego, że jesteśmy drużyną, że jesteśmy RAZEM ta to właśnie tak wielka moc.
 
 
Dziękujemy za honorowy patronat Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. Stało się tradycją, że w listopadzie Wieliczka symbolicznie staje się pomarańczowa.
 
 
🧡Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wieliczce
🧡Sąd Rejonowy w Wieliczce
🧡Prokuratura Rejonowa w Wieliczce
🧡Wydział Szkół i Przedszkoli UMiG Wieliczka
🧡Centrum Zdrowia Psychicznego Leonardo da Vinci w Wieliczce
🧡Spółdzielnia Socjalna PRZYSZŁOŚĆ w Wieliczce
🧡Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczce
🧡Straż Miejska w Wieliczce
🧡Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
 
 
Dziękujemy wszystkim placówkom, podmiotom, instytucjom, które zrealizowały u siebie pomarańczowy dzień, mnogość pomysłów była imponująca:
Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce, Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce, Samorządowy Żłobek nr 1 w Wieliczce, Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Grajowie, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka, Szkoła Podstawowa w Podstolicach, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Byszycach, Placówka Wsparcia Dziennego - świetlica św. Kingi w Wieliczce, Filialna Szkoła w Sułkowie, DPS w Sułkowie, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów w Wieliczce, Szkoła Podstawowa w Grabiu, DPS w Grabiu, ŚDS Leonardo w Wieliczce, Szkoła Podstawowa w Sygneczowie, Szkoła Podstawowa w Janowicach, Szkoła Podstawowa w Mietniowie, Dom Opieki Nestor w Wieliczce, Przedszkole Samorządowe w Mietniowie, Szkoła Podstawowa w Gorzowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce, Szkoła Podstawowa w Raciborsku, Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, Przedszkole Samorządowe Śledziejowice, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce, Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie, Campus Misericordiae Ośrodek Wsparcia Dziennego Caritas Kraków, Dom Opieki Zapiecek w Wieliczce, Świetlica Aniołeczek w Wieliczce, Wielickie Centrum Kultury, Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce
 
 
oraz przedsiębiorcom:
Salon Kosmetyczny Malachit Paulina Motak,
Cukiernia BezaLove, Ampa Park, Parana Restro & Cafe, Ave Hair Salon Sabina Żołnierczyk-Pamuła,
Spółdzielnia Socjalana "Przyszłość" w Wieliczce,
DD Clinica Estetica Gabinet Kosmetyczny Dorota Dymek, MAESTRIA Gabinet Kosmetyczny Justyna Przepolska
 
 
Dziękujemy naszym Przyjaciołom z БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ПАТРІОТ"
Директор ліцею (dyrektor szkoły)
- Панкявічене Ірина
Практичний психолог (psycholog praktyczny)
- Тетяна Головіна
oraz całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim uczennicom i uczniom za szczególne zaangażowanie, wiele pomysłów, nic talentów i piękne Wasz świadectwo - dzieci na całym świecie muszą być bezpieczne!
 
 
Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom Kampanii, którzy tak realnie stali się jej współtwórcami - to właśnie Wasze postawy, przekonanie o słuszności i czynny udział nadają Kampanii swoistego charakteru.
 
 
Siła Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki pozostaje w nas na cały rok.
W tym roku Miasto i Gmina Wieliczka otrzymała na realizację projektu dofinansowanie ze środków z budżetu państwa - Program Osłonowy - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

GALERIA