Konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2023-2028

Zarządzeniem nr 368/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Wieliczka, których przedmiotem jest projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2023-2028.

 

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektu Programu.

 

Termin konsultacji: od 9 do 14 grudnia 2022 r., do godz. 15.00.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie składania opinii lub uwag drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mgopswieliczka.pl, z informacją w temacie wiadomości: "Konsultacje - Przeciwdziałanie Przemocy".

 

Treść Zarządzenia wraz z załącznikiem - projektem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2023-2028 dostępna jest pod linkiem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWieliczka/document/896897/Zarz%C4%85dzenie-368_2022