Konsultacje projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

Zarządzeniem nr 369/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Wieliczka, których przedmiotem jest projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektu Programu.

 

Termin konsultacji: od 9 do 14 grudnia 2022 r., do godz. 15.00.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie składania opinii lub uwag drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mgopswieliczka.pl, z informacją w temacie wiadomości: "Konsultacje - wspieranie rodziny".

 

Treść Zarzadzenia wraz z załącznikiem – projektem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dostępna jest pod linkiem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWieliczka/document/896899/Zarz%C4%85dzenie-369_2022