Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności ponadnormatywnych opadów śniegu, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że w każdej sytuacji występowania warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).