Cyfrowa Gmina - Wieliczka

 

Gmina Wieliczka - Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce na początku 2022 r. podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze 951/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze
POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

W ramach realizacji grantu zaplanowano zakup:

  • serwera podstawowego kontrolera domeny wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi CAL,
  • oprogramowania systemowego do zapasowego kontrolera domeny,
  • stacji roboczych,
  • pakietów biurowych Office,

oraz usługę przeprowadzenia migracji kontrolera podstawowego i zapasowego na nowe środowisko.

W ramach realizacji grantu obligatoryjne było przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, co zostało zrealizowane przez pracownika Urzędu posiadającego stosowne kwalifikacje.

 

Wartośc grantu: 100 000 zł