Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, znak sprawy: WI-IV.747.1.24.2022