VII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce

24 stycznia w gościnnych progach Wielickiego Centrum Kultury, spotkali się członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej, w składzie: Kacper Białogoński, Lena Bogocz, Oliwia Góra, Karolina Kuczyńska, Aleksandra Michalik, Aleksandra Pachacz, Iga Piątek, Milena Pikula, Maciej Sarga, Wiktor Stawarczyk, Emilia Synowiec, Kacper Szymski, Tomasz Zelek, aby omówić plany i projekty młodzieżowe oraz propozycję nowych działań MRM w roku 2023.

 
Sesję prowadziła Iga Piątek - przewodnicząca Rady, która moderowała dyskusję uczniów w formule "brainstorming".
 
 
W pierwszej części spotkania z młodzieżą udział wzięły: Agnieszka Szczepaniak- Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Magdalena Kot- Dyrektor Wielickiego Centrum Kultury, Anna Całka - Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli, Monika Zamarlik-Mazurek- Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół i Przedszkoli.
 
 
Pani Dyrektor Magdalena Kot przybliżyła zebranym planowane przez Centrum Kultury wydarzenia i zachęciła do uczestnictwa wszystkich członków Młodzieżowej Rady. Szczególne miejsce poświęciła zapoczątkowanej w 2015 roku projektowi „Rynek w centrum kultury”, czyli cyklowi różnorodnych wydarzeń organizowanych w centrum Wieliczki. Pani Dyrektor zachęciła członków Młodzieżowej Rady do zgłaszania swoich pomysłów akcji i wydarzeń, które można byłoby zorganizować w ramach cyklu.
 
 
Po prezentacji Centrum - Wiceburmistrz Agnieszka Szczepaniak zaprosiła członków Młodzieżowej Rady do dyskusji na temat pomysłów i projektów skierowanych do młodzieży, planowanych w 2023 roku, zapewniając o wsparciu dla wszelkich inicjatyw i pomysłów gwarantowanym ze strony Wydziału Szkół i Przedszkoli.

GALERIA