Współpraca Wieliczki z Uniwersytetem Jagiellońskim

Ważna informacja w związku z przygotowaniami do konferencji! Uniwersytet Jagielloński w Krakowie podjął współpracę partnerską z Miastem i Gminą Wieliczka przy organizacji międzynarodowej Konferencji pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse”, która planowana jest w Wieliczce w czerwcu 2023 roku.