Konsultacje projektu Gminnego Programu Osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Gminnego Programu Osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wieliczka na temat projektu Gminnego Programu Osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

Termin konsultacji: od 10 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r., do godz. 16.00.

 

Opinie lub uwagi można składać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mgopswieliczka.pl, z informacją w temacie wiadomości: "Konsultacje – Korpus Wsparcia Seniorów 2023".

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Wieliczka.

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.