XI sesja Gminnej Rady Seniorów

Już po raz jedenasty w wielickim Magistracie zebrała się Gminna Rada Seniorów, w której - na zaproszenie Przewodniczącej Rady Hanny Kozioł udział wzięły: Agnieszka Szczepaniak - zastępca Burmistrza ds. społecznych oraz Dominika Chylińska - dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 
Przedmiotem obrad i dyskusji Rady Seniorów był szereg spraw i tematów, które zostały już zrealizowane, a przede wszystkim projekty i pomysły zaplanowane na rok 2023 przy udziale i wsparciu Miasta i Gminy Wieliczka.
 
 
Seniorzy omówili m.in. Gminny program osłonowy w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, projekt uchwały w tej sprawie uzyskał pozytywną opinię członków Rady oraz plan pracy Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce na rok 2023.

GALERIA