Nowy samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Gorzków

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce w roku 2022 r. dofinansował zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Man dla OSP Gorzków kwotą 539 834 . zł, pozostała kwotę 400 000 zł. jednostka otrzymała jako dotacje z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Całkowity koszt zakupu pojazdu to 939 834 zł. Nowy  samochód ratowniczo gaśniczy zastąpił 30 letni średni samochód ratowniczo gaśniczy marki Mercedes, który został przekazany bezpłatnie do OSP Jankówka.

 

Działania gminy Wieliczka od lat są ukierunkowane na wspieranie działalności jednostek Ochotniczych Starzy Pożarnych, przekazywanie dotacji na zakupu nowych samochodów ratowniczo gaśniczych  oraz  zakup nowego sprzętu, umundurowania jest zgodny z polityka bezpieczeństwa prowadzona przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka i oczekiwań mieszkańców.

GALERIA