Informacja o terminach przerwy w pracy publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, na rok szkolny 2022/2023 ustalone zostały następujące okresy przerwy w pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wieliczka:

 

1) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce: 3 lipca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.

2) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

3) Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce: 3 lipca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.

4) Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

5) Przedszkole Samorządowe nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce: 3 lipca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.

6) Przedszkole Samorządowe nr 6 w Wieliczce: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

7) Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

8) Przedszkole Samorządowe w Mietniowie: 3 lipca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.

9) Przedszkole Samorządowe w Strumianach: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

- Punkt Przedszkolny w Małej Wsi: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

10) Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach: 3 lipca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.

11) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

- Punkt Przedszkolny, ul. Reformacka 76 w Wieliczce: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

12) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

- Szkoła Filialna w Sułkowie: 3 lipca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.

13) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

- Punkt Przedszkolny w Lednicy Górnej: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

14) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce: 24 lipca 2023 r. - 25 sierpnia 2023r.

15) Szkoła Podstawowa w Byszycach: 3 lipca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.

16) Szkoła Podstawowa w Dobranowicach: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

17) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach: 17 lipca 2023 r. - 25 sierpnia 2023 r.

18) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie: 3 lipca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.

19) Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu:

- Oddziały Przedszkolne w Brzegach: 3 lipca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.

- Oddziały Przedszkolne w Grabiu: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

20) Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

21) Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

- Punkt Przedszkolny w Janowicach: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

22) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

23) Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie - Filia w Pawlikowicach: 3 lipca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.

24) Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach: 23 maja 2023 r. - 25 maja 2023 r.; 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

25) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciborsku: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

26) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

27) Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Beaupre w Sygneczowie: 2 maja 2023 r.; 3 lipca 2023 r. - 18 sierpnia 2023 r.

28) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach:

- Punkt Przedszkolny w Kokotowie: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

- Punkt Przedszkolny w Śledziejowicach: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

29) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich: 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.