Międzynarodowe spotkanie studentów w Wieliczce

Podczas VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce w dniu 28 marca 2023 r. gościliśmy młodzież z Włoch z miasta Cittadelli, która w ramach międzyszkolnej wymiany realizowanej przez Szkołę Podstawową w Węgrzcach Wielkich przybyła z wizytą do Wieliczki.

 
Uczniowie zostali zaproszeni przez Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła do odwiedzenia sekretariatu i gabinetu, gdzie Burmistrz przedstawił młodzieży zakres współpracy z miastami partnerskim, najważniejsze projekty realizowane przez Miasto i Gminę, a także wrażenia z ostatniej podróży, którą odbył do Rzymu i Watykanu.
 
 
W kolejnej części spotkania Przewodnicząca Iga Świątek omówiła krótko działalność Młodzieżowej Rady, a przedstawiciel grupy uczniów z Cittadelli opowiedział o akcjach i inicjatywach młodych we Włoszech, w szczególności o wymianie międzynarodowej uczniów z włoskich szkół z uczniami z innych krajów europejskich.
 
 
Młodzież zapoznała się także z założeniami innowacyjnego projektu obywatelskiego budżetu pn.„Zielony Milion”. Projekty ekologiczne i z sektora ochrony środowiska można było zgłaszać do dnia 24 marca 2023r. W dniu 28.03.2023r. komisja dokona weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Głosowanie nad projektami odbędzie się w dniach 4- 21.04.2023 r.
 
 
Na posiedzeniu Młodzieżowej Rady obecni byli: Lena Bogocz, Oliwia Góra, Karolina Kuczyńska, Aleksandra Michalik, Dominika Mazurek, Iga Piątek, Milena Pikula, Maciej Sarga, Emilia Synowiec, Kacper Szymski, Antoni Nowak.
Ze strony przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, a także Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich w spotkaniu udział wzięli: Agnieszka Szczepaniak- Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Adam Marek Panuś- Sekretarz Gminy Wieliczka, Anna Całka -Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli,
 
 
Monika Zamarlik- Mazurek- Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół i Przedszkoli, Jadwiga Ptasznik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich, Elżbieta Sadowska - Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich wraz z nauczycielami - opiekunami projektu.

GALERIA