Informacja o terminach rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce

Z dniem 1 września 2023 r. rozpocznie działalność publiczna ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 6 w Wieliczce z siedzibą przy ul. Jedynaka 11. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wieliczka.

W pierwszym roku działalności Szkoły przeprowadza się rekrutację do klasy I oraz nabór do klas wyższych od II do VIII.

 

Procedura rekrutacji i naboru prowadzona jest na podstawie dokumentów (wniosku lub deklaracji) składanych w wersji papierowej.

 

 

1) Rekrutacja do klasy I

Rekrutację do klasy I prowadzi komisja rekrutacyjna powołana w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce.

 

W celu zapisania dziecka do klasy I rodzice dzieci składają „Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce” wraz oświadczeniem.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy I nowo tworzonej publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce:

 

 

Liczba wolnych miejsc do klasy I: 75 miejsc.

 

Miejsce składania wniosków: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, ul. Krzyszkowicka 18a, 32-020 Wieliczka.

 

Kontakt: tel.: 12 653 38 88, e-mail: sekretariat@sp4.wieliczka.eu.

 

Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie Szkoły, a także na stronie www.sp4wieliczka.pl oraz poniżej:

Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce

 

 

2) Nabór do klas II-VIII

W celu potwierdzenia chęci zapisania dziecka do klas od II do VIII rodzice dzieci składają „Deklarację zapisu do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce”.

 

Terminy przyjmowania Deklaracji dot. zapisania uczniów do klas od II do VIII nowo tworzonej publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce:

od 4 kwietnia 2023 r. (od godz. 8.00) do 20 kwietnia 2023 r. (do godz. 16.00).

 

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka – Wydział Szkół i Przedszkoli.

 

Kontakt: tel.: 12 263 43 01, 12 263 43 04, e-mail: magistrat@wieliczka.eu .

 

Wzór deklaracji dostępny jest w Wydziale Szkół i Przedszkoli UMiG w Wieliczce oraz poniżej:

Deklaracja zapisu do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce