Projekt EKO TEAM w gminie Wieliczka – za nami 3 lata

Gmina Wieliczka mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców przystąpiła w 2020 roku do projektu EKO TEAM, którego głównym celem jest aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji służących poprawie jakości powietrza poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła, podniesienie efektywności energetycznej budynków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Do realizacji tego celu Gmina Wieliczka powołała 5-osobowy zespół ekodoradców.

 

Skład zespołu EKO TEAM stanowią:

SACHA Krzysztof – główny ekodoradca, oraz doradcy: NOWAKIEWICZ Anastazja, WAŚNIOWSKA Elżbieta, KOŁODZIEJCZYK Magdalena i MROZOWSKI Mirosław.

 

Głównym zadaniem zespołu EKO TEAM działającego na terenie całej Gminy jest propagowanie i pomoc zainteresowanym mieszkańcom w pozyskaniu dofinansowania na wymianę pieców opalanych paliwem stałym, montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, a także termomodernizację budynków; w efekcie służącym poprawie jakości powietrza w gminie.

 

Projekt EKO TEAM realizowany jest od kwietnia 2020 roku. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Pozyskanie środków było możliwe dzięki aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Cel projektu EKO TEAM wpisuje się w długofalową politykę określoną w „Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego”. Gminy członkowskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, uznały poprawę jakości powietrza, jako priorytetową dziedzinę współpracy metropolitalnej, deklarując tym samym prowadzenie skoordynowanych działań w tym zakresie.

Zespół EKO TEAM prowadził bardzo różnorodne działania, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i zachęcanie do podejmowania przez nich działań proekologicznych w swoich gospodarstwach domowych.

 

Podstawową formą były konsultacje i porady dla mieszkańców:

- drogą telefoniczną – 22 tys.,

- drogą e-mailową/listowną – 12 tys.,

- spotkania osobiste w Urzędzie – 12 tys.,

- wizyty w domach u mieszkańców – 750.

 

Głównymi obszarami działania są dwa programy: Czyste Powietrze oraz Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w  gminie Wieliczka-etap II, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Ekodoradcy pomagają mieszkańcom zarówno przy składaniu wniosków o dofinansowanie jak również przy rozliczaniu zrealizowanych inwestycji.

 

Ponadto organizowane były dyżury ekodoradców w każdym sołectwie i w każdym osiedlu, podczas których mieszkańcy mogli uzyskać informację i poradę jakie rozwiązania techniczne można zastosować w indywidualnych sytuacjach i jak można skorzystać z istniejących możliwości dofinansowania. Mieszkańcy informowani byli także poprzez wysyłane listy i kolportowane ulotki informacyjne.

 

Dużym powodzeniem cieszyły się specjalnie organizowane wydarzenia publiczne, takie jak „EKO STREFA WIELICZKA” czy też obecność stoiska EKO TEAM-u przy okazji każdej uroczystości w Gminie (Dni św. Kingi, Pszczelarskie Dożynki, Noc Bibliotek, itp.).

 

Bardzo dobrze układała się współpraca z sołtysami, gminnymi jednostkami OSP, KGW, Wielicką Mediateką, Miejską Biblioteką. Prezentowane były nowoczesne technologie, udzielane były indywidualne konsultacje i porady.

 

Mając świadomość, że bardzo skutecznym sposobem docierania do dorosłych jest zaszczepienie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska, szereg działań i akcji skierowanych było właśnie do najmłodszych. To oni często zwracają uwagę dorosłym na potrzebę dbania o środowisko. Uczestniczą w różnego rodzaju akcjach ukazujących szkodliwość dla naszego zdrowia, niefrasobliwego zanieczyszczania środowiska. Były to konkursy z nagrodami („Moja rodzina dba o czyste powietrze”, „Dbam o swój dom i czyste powietrze”), gry plenerowe i zabawy podczas gminnych wydarzeń publicznych, a także spotkania i prelekcje w szkołach, a nawet w przedszkolach połączone z formą zabawy i rozdawaniem gadżetów o charakterze ekologicznym.

 

Działania Gminy Wieliczka zostały dostrzeżone przez decydentów programu w efekcie czego gmina otrzymała tytuł Małopolskiego Lidera Czystego Powietrza.

 

W szczególnie drastycznych przypadkach przeprowadzane były kontrole palenisk, zarówno bezpośrednio w gospodarstwie domowym, jak przy pomocy drona badającego jakość dymu wychodzącego z komina.

 

Efektem wspólnych działań mieszkańców i Gminy, w tym szczególnie zespołu ekodoradców, są wykonane inwestycje proekologiczne w gospodarstwach domowych.

 

Dotychczas zrealizowane zostały:

- wymiana kotłów, jako źródeł ciepła do ogrzewania budynków – 1018 gospodarstw, za kwotę 14,4 mln zł,

- termomodernizacja budynków – 114 gospodarstw za kwotę 2,2 mln zł,

- instalacje OZE – 186 gospodarstw za kwotę 3,5 mln zł.

 

Ale to jeszcze za mało. W dalszym ciągu stoi przed nami zadanie likwidacji ok. 2300 palenisk, które nie spełniają kryteriów niskoemisyjnych źródeł ciepła, dlatego ekodoradcy przypominają:

 

rozpoczyna się właśnie kolejny etap naboru wniosków do programu wymiany kotłów.

 

Informacje szczegółowe można uzyskać kontaktując się z Ekodoradcami pod nr telefonu:

12-263-42-45, 12-263-42-46, 12-263-42-47 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. B. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka, parter.

 

GALERIA