Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 21 kwietnia 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.11.2023.

Tagi