Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.24.2022 z 3 marca 2023 roku.