Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

iasto Kraków rozpoczyna realizację badań ankietowych Mieszkańców w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023. Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych oraz preferencji transportowych Mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, razem 36 gmin.

 

Samo badanie ankietowe polega na wizycie ankietera w wylosowanych gospodarstwach domowych i przeprowadzeniu wywiadu ankietowego ze wszystkimi obecnymi domownikami powyżej szóstego roku życia. Wywiady ankietowe będą prowadzone od 10 maja do 17 czerwca 2023 roku włącznie w każdą środę, czwartek i piątek po godz. 17:00 oraz w soboty po godz. 10:00.

 

Dodatkowo, zostanie zrealizowanych 800 krótkich ankiet na parkingach typu
Park+Ride / Bike+Ride,
dotyczących aktualnie realizowanych podróży przez korzystających z nich użytkowników. Badania te będą wykonywane w godz. 6:00 – 9:00 oraz 15:00 – 17:00 we wtorki, środy i czwartki.

 

Każdy ankieter działający na zlecenie Miasta Krakowa będzie posiadał w widocznym miejscu identyfikator oraz będzie dysponował listem polecającym.

 

Podkreślić należy, że każda ankieta ma charakter anonimowy, a udział w niej jest dobrowolny.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, ponieważ odpowiadając na pytania ankietowe, Mieszkańcy przyczyniają się do usprawnienia systemu transportu w swoim otoczeniu.

 

Badanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich:
POIS.06.01.00-00-0084/22 pn. „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej”.

 

Więcej informacji oraz bieżące komunikaty można znaleźć na stronie internetowej: https://www.krakow.pl/.