Komunikat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

W związku z przystąpieniem Gminy Wieliczka do sprzedaży końcowej węgla na preferencyjnych warunkach [Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 877) oraz Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236)] informujemy, że od 10 maja 2023 r. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która zakończy się w dniu 31 lipca 2023 r.

 

Cena zakupu węgla wynosi 1 800,00 złotych brutto za 1 tonę. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości węgla dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.

 

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełniła warunki uprawniające do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).


    
Wnioski o zakup węgla należy składać od 10 maja do 30 czerwca 2023 r.:
- na Dzienniku Podawczym Urzędu przy ul. Powstania Warszawskiego 1;
- w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Powstania Warszawskiego 18;
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Podmiotami, które świadczą usługę dystrybucji węgla są:

  1. ARES s.c. S.Hankus , W.Hankus , Z.Michalik, adres: Grajów 147, 32-020 Wieliczka
  2. F.H.U. Adam i Rafał Kowalczyk s.c., adres: Siercza 370, 32-020 Wieliczka
  3. GRO-SKŁAD Paweł Grochal, adres: ul. Bogucka 17A , 32-020 Wieliczka