Budowa części dydaktyczno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wieliczce

Kontynuowana jest realizacja inwestycji pn. „Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce”. Wartość inwestycji to 8 931 555,00 zł. Inwestycja powstanie do końca 2023 roku. Inwestycja obejmuje budowę budynku dla etapu I tj. część z salami dydaktyczno – konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym.

- To kolejna ważna inwestycja edukacyjna w Wieliczce, poszerzająca naszą bazę edukacyjną w rejonie osiedla Krzyszkowice o jednym z największych wskaźników wzrostu mieszkańców. Jest to również już druga inwestycja związana z budową nowej szkoły w Wieliczce, gdyż niedawno oddaliśmy do użytku Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Boguckiej. Równocześnie prowadzone są liczne inwestycje edukacyjne w naszych miejscowościach. Pomimo kryzysu gospodarczego nie zatrzymujemy się i inwestujemy w sferę edukacyjną w mieście i gminie Wieliczka – zaznacza Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
 
 
Kształt budynku to obiekt składający się z 4 połączonych ze sobą prostopadłościanów o zróżnicowanej wysokości. Etap I stanowi prostopadłościan o wymiarach ok. 1590 x 4160 cm i wysokości 847 cm. Natomiast etap II to główna część z halą sportowo-wystawienniczą o wymiarach ok. 3230 x 3480 cm i wysokości 1100 cm oraz bieżnia wystająca poza obręb hali o wymiarach 765 x 3218 x wys. 457 cm i 780 x 1430 x wys. 457 cm. Cały budynek będzie miał wymiary maksymalne 3230 x 9058 cm i wys. 1100 cm.
W etapie pierwszym (dwukondygnacyjnym) powstanie część z 8 salami dydaktyczno - konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym (dla etapu II). Dodatkowo w tej części zaprojektowano pokoje biurowe, higienistki, pomieszczenia gospodarcze, techniczne (w tym kotłownię na 1 piętrze), portiernię oraz recepcję, która będzie mogła spełniać funkcję gastronomiczną.
 
 
Układ komunikacyjny stanowić będzie hall, korytarze, 2 klatki schodowe oraz winda. Wejście główne do budynku będzie od strony południowej, a dodatkowe wejście od strony zachodniej

GALERIA