Przebudowa dróg na terenie miejscowości Węgrzce Wielkie

Zrealizowano przebudowę pięciu dróg na terenie sołectwa Węgrzce Wielkie. Zakres prac obejmował wzmocnienie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie trwałej, stabilnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z poboczem na drogach gminnych: ul. Kwiecista - 100 m, ul. Chabrowa - 120 m, ul. Irysowa - 120 m, ul. Krótka - 135 m, ul. Poprzeczna - 98 m. Łączna wartość zadania wyniosła 300.000,00 zł

GALERIA