Przebudowa drogi gminnej w Grajowie zbliża się do finału

Korzystając ze sprzyjającej pogody w ostatnich dniach postępują prace przy przebudowie głównej drogi gminnej w miejscowości Grajów. Ponad 2 km odcinek wygląda już imponująco!

 

Dla poprawy jakości układu drogowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi zaprojektowano inwestycję polegającą na przebudowie drogi w zakresie przebudowy jezdni, remontu jezdni, budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść indywidualnych, budowie skarp drogowych, przebudowie pobocza, dowiązań sytuacyjno – wysokościowych w ramach skrzyżowań z drogami dojazdowymi, przebudowie sieci teletechnicznej.


- Prowadzona jest kolejna ważna inwestycja drogowa w centrum sołectwa Grajów, która poprawi infrastrukturę w pobliżu szkoły, strażnicy OSP i innych miejsc użyteczności publicznej. Niedawno zakończyliśmy przebudowę ulicy Reformackiej oraz Szpitalnej w Wieliczce. - zaznacza Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

GALERIA