Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieliczce

Powiatowy lekarz weterynarii w Wieliczce informuje o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie Powiatu Wielickiego w miejscowościach: Wieniec, gmina Gdów oraz Brzegi, gmina Wieliczka.

 

W związku z powyższym zaleca się:
 - utrzymywanie drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w odosobnieniu, w zamknięciu, bez kontaktu z dzikim ptactwem,
- stosowanie przez osoby mające kontakt z drobiem środków higieny, w tym mycia i dezynfekcji rąk oraz obuwia,
- zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami.

GALERIA