Okresowe konsultacje społeczne założeń dla nowej Strategii LGD Powiatu Wielickiego

Rozpoczęły się właśnie ostatnie działania partycypacyjne domykające prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Powiatu Wielickiego na lata 2023-2027. Od 23 do 30 maja trwają konsultacje społeczne projektu LSR.

 

 

Zachęcamy także do dzielenia się swoimi uwagami i komentarzami za pomocą formularza online: https://forms.gle/yNq1KiDeMRNSrcip7

 

Proces przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego współfinansowany z podziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

 

W ramach konsultacji można również uzyskać informacje na temat LSR oraz zgłosić uwagę do projektu w biurze Lokalnej Grupy Działania na ul. Henryka Sienkiewicza w Wieliczce oraz pod numerem telefonu 12 288 00 95
w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:00.