Badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

 

Badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych” (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S) są badaniami obowiązkowymi. Ich celem jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej.

 

Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów  Wspólnej Polityki Rolnej.


Do wszystkich wylosowanych użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany list Prezesa GUS zawierający szczegółowe informacje na temat badań i metod ich realizacji.

 

GALERIA