Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 28 kwietnia 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI‑II.7840.23.1.2023.EJ), na wniosek z 27.04.2023 r. (na wezwanie z 08.05.2023 r. uzupełniony 01 czerwca 2023 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Oddział w Tarnowie, Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola, działającego przez pełnomocnika Radosława Hoszwę (Pełnomocnictwo znak: PO.0103.4.2022.68 z 23.03.2022 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa Stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowości nominalnej Q = 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi.