Wybory do izb rolniczych 2023

W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.

 

Na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej (www.mir.krakow.pl) funkcjonuje zakładka “Wybory do izb rolniczych 2023”, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego. Strona będzie na bieżąco rozbudowywana i uzupełniana o kolejne informacje.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi przepisami wyborczymi prezentowanymi na powyższej stronie.

Tagi