Muzyczne podziękowanie dla Izabeli Szoty

W poniedziałkowe popołudnie w Wielickiej Mediatece odbył się koncert dedykowany Izabeli Szocie, jednej z najważniejszych postaci życia kulturalno- pedagogicznego w Wieliczce, która jest związana z naszym miastem od 25 lat. Od 1999 roku Pani Izabela Szota prowadzi Chór Camerata, a od 2006 roku Wielicką Szkołę Muzyczną I stopnia, a dziś Zespól Szkół Muzycznych.

 
Obydwie instytucje pod jej kierownictwem osiągnęły wysoki poziom zarówno artystyczny i w sposób decydujący przyczyniły się do rozwoju życia kulturalnego solnego miasta oraz zachowania muzycznych tradycji regionu.
 
 
„Pragnę serdecznie podziękować Pani za poświęcenie, pasję do muzyki i do ludzi, niezliczone godziny prób, ogromne serce i skrzydła, które pozwalają na artystyczny lot kolejnym pokoleniom młodych adeptów sztuki. Za tworzenie przestrzeni do kultywowania wyjątkowych muzycznych tradycji rejonu wielickiego. To, że dziś Wieliczka ma wiele obliczy, będąc nie tylko miastem soli, ale również miejscem z żywą kulturą muzyczną wspartą mocnym fundamentem Zespołu Szkół Muzycznych - zawdzięczamy właśnie Pani.” - słowa podziękowań skierowane przez Agnieszkę Szczepaniak - zastępcę Burmistrza ds. Społecznych oddają w pełni zasługi na niwie kultury, a koncert uczniów, nauczycieli jest wspaniałym świadectwem artystycznej działalności Izabeli Szoty.
 
Do życzeń i podziękowań w imieniu Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła dołączyli: Tadeusz Luraniec - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce wraz Przewodniczącą komisji Oświaty- Małgorzatą Krasoń oraz Anna Całka dyrektor Wydziału szkół i Przedszkoli wraz z kierownikiem Tomaszem Machnikiem. Koncert zorganizowany został przez społeczność Wielickiej Szkoły Muzycznej, przy wsparciu Miasta i Gminy Wieliczka; była to wyjątkowa i piękna niespodzianka podkreślająca ogromne zaangażowanie i zasługi Pani Izabeli Szoty na rzecz budowania fundamentów kultury muzycznej naszego regionu.

GALERIA