Otwarcie nowego placu zabaw i terenu rekreacyjnego w Raciborsku

24 czerwca w Raciborsku odbył się Festyn Rodzinny podczas którego oficjalnie otwarty został nowy teren rekreacyjny za budynkiem OSP w Raciborsku. Teren ten został zakupiony przez Gminę Wieliczka i w ostatnim czasie był stopniowo zagospodarowywany.

 
W ostatnim etapie prac wykonane zostały piłkochwyty, bramki piłkarskie, ławki oraz pielęgnacja nawierzchni boiska. Prace te prowadził Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce.
 
 
Przybyłych gości przywitała sołtys Raciborska Maria Michalik.
 
 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Piotr Krupa wraz z dziećmi z miejscowej szkoły a poświęcenia proboszcz Parafii NMP Królowej Polski w Raciborsku ks. Kazimierz Kubik. Następnie z radosnym przedstawieniem wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Raciborsku.
 
 
W wydarzeniu uczestniczyli także: dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciborsku Teresa Kowal, dyrektor ZBK w Wieliczce Konrad Cebula oraz dyrektor Wydziału Kultury Magdalena Golonka i dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Krzysztof Kałuża.
Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez ogromnego zaangażowania strażaków OSP Raciborsko oraz Rady Sołeckiej w Raciborsku.

GALERIA