Konkurs - "Miejsce Przyjazne Seniorom" - edycja II

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Gminna Rada Seniorów w Wieliczce zapraszają do udziału w konkursie „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM” - edycja II, którego celem jest wyróżnienie i promowanie miejsc przyjaznych seniorom, działających na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, tj.:

 

... kawiarni, sklepów, aptek, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby osób starszych przez dostosowanie rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie produktów, usług i zniżek skierowanych specjalnie do tej grupy, gdzie osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie kompletnej dokumentacji zgodnej
z Regulaminem Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.


Termin składania wniosków upływa z dniem 30.11.2023 r.


Regulamin Konkursu, wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronach internetowych także Wielickiego Centrum Kultury oraz Centrum Aktywności Społecznej.

 

W formie papierowej – w Centrum Aktywności Społecznej w Wieliczce, Plac Kościuszki 2.

www.wck.wieliczka.eu    |    FB/Wielickie Centrum Kultury    |    www.seniorzy.wieliczka.eu