Budowa boiska sportowego w Brzegach

Trwają prace inwestycyjne związane z budową boiska sportowego w Brzegach. W ramach inwestycji powstanie obiekt o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem, zabezpieczony piłkochwytami, którego powierzchnia całkowita wynosić będzie 6 405 m2.

 
Zostanie wykonane również oświetlenie i ogrodzenie na potrzeby obiektu. Koszt realizacji zadania wynosi 2 585 000,00 zł i w całości finansowany jest z budżetu Miasta i Gminy Wieliczka. Boisko przeznaczone jest do celów rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka.

GALERIA