Finał prac przy budowie hali sportowej w Mietniowie

Imponująco prezentuje się hala sportowa w Mietniowie, która gotowa jest na rozpoczęcie nowego roku szkolnego; trwają prace porządkowe, przygotowania do odbiorów technicznych oraz użytkowania obiektu.

 

- Możemy powiedzieć, że wraz z oddaniem hali finalizuje się kilkuletnia systematyczna budowa centrum edukacyjno-kulturalno-sportowego miejscowości Mietniów. W ostatnich latach w centrum sołectwa wybudowane zostały: świetlica środowiskowa, przedszkole, rozbudowana szkoła, zmodernizowane boisko, a dziś dobiega końca budowa hali gimnastycznej. Dzisiejsza baza edukacyjno - społeczna w tej miejscowości jest bardzo nowoczesna i odpowiadająca na potrzeby rozwijających się miejscowości w naszej gminie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych inwestycji - zaznacza Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

 


Hala gimnastyczna wybudowana została od strony północnej rozbudowanego w pierwszym etapie budynku szkoły. Zawiera ona boisko szkolne o wymiarach 20 x 40 metrów, od strony północnej i zachodniej boisko otoczone jest murem oporowym, a od strony wschodniej do budynku sali gimnastycznej przylegają podest z podnośnikiem oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to blisko 4,5 mln zł.

 


Warto dodać, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. Anny Iskry w Mietniowie od roku szkolnego 2021/2022 uczą się już w rozbudowanej szkole, jej powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie z 400 do niemal 900 mkw - powstały pomieszczenia dydaktyczne, stołówka, biblioteka, gabinety: stomatologiczny i logopedyczny, pomieszczenia administracyjno-biurowe, zaplecze sportowe oraz sanitarne.

 

Wartość inwestycji edukacyjnej realizowanej w latach 2020 - 2021 w Mietniowie wyniosła 6,5 mln zł, w całości została sfinansowana z budżetu Miasta i Gminy Wieliczka.

GALERIA