Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 31 lipca 2023 r. postępowania administracyjnego, na wniosek, uzupełniony 22 sierpnia 2023 r., złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km".

Tagi