Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 23 września do 3 października 2023 roku zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

 


ZALECENIA:
1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi
ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz
niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej
3) każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić
do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
4) w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu
nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić
na smyczy i w kagańcu.

 


W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich
mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców
i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

GALERIA