Jubileusz 65-lecia założenia OSP Zabawa

9 września br. Strażacy z OSP Zabawa obchodzili jubileusz 65-lecia założenia jednostki. Jubileusz rozpoczęto mszą św. w kaplicy NS NMP w Zabawie odprawiona przez ks. Tadeusz Skupnia kapelana OSP Zabawa i proboszcza tutejszej parafii. Podczas uroczystości jubileuszowych dokonano odznaczeń zasłużonych druhen i druhów strażaków z OSP Zabawa.

 
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
 • Druhna Alicja Stanko
 • Druh Antoni Janus
 • Druh Mariusz Zaleński
 
 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
 • Druhna Danuta Wełna
 • Druhna Beata Starzec
 • Druhna Magdalena Zaleńska
 • Druh Piotr Kapusta
 • Druh Witold Zaleński

 

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
 • Druhna Barbara Zaleńska
 • 🔸Druh Jacek Jania
 • 🔸Druh Rafał Luraniec
 • Druh Beniamin Burda

 

Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali:

 • Druh Karol Burda
 • Druh Marcin Krawczyk
 • Druh Marcin Luraniec
 • Druh Mikołaj Luraniec

 

Odznaką „Za wysługę lat” odznaczeni zostali:
 • Popek Józef 65 lat
 • Marszałek Józef 50 lat
 • Luraniec Andrzej 45 lat
 • Rzepa Wiesław 40 lat
 • Luraniec Tadeusz 30 lat
 • Zaleński Mariusz 25 lat
 • Janus Antoni 25 lat
 • Jania Jacek 20
 • Kapusta Piotr 20
 • Kurpiel Dorota 20
 • Stanko Alicja 20
 • Starzec Beata 20
 • Wełna Danuta 20
 • Zaleńska Magdalena 20
 • Zaleński Witold 20
 • Burda Beniamin 10
 • Burda Karol 10
 • Krawczyk Marcin 10
 • Luraniec Marcin 10
 • Luraniec Mikołaj 10
 • Luraniec Rafał 10
 • Rzepa Artur 10
 • Zaleńska Barbara 10

 

Złotą odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczeni zostali:
 • Juras Grzegorz
 • Luraniec Zbigniew
 • Luraniec Andrzej
 • Luraniec Wojciech
 • Burda Aleksander
 • Wleciał Karol

 

Srebrną odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczony został:
 • Luraniec Błażej

 

Brązową odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczeni zostali:
 • Gaweł Gabriela
 • Trzos Julia
 • Hryniszyn Hubert
 • Hryniszyn Filip
 • Witomski Karol
 • Skalski Dariusz
 • Opoczko Andrzej
 • Fudaliński Adrian
 
Obecnie, jednostka liczy 33 dorosłych druhen i druhów w tym 8 kobiet, 7 seniorów, oraz 18 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
 
 
Obecny Skład Zarządu OSP Zabawa:
▪️ Prezes – Tadeusz Luraniec
▪️ Naczelnik – Mariusz Zaleński
▪️ Wiceprezes – Dorota Kurpiel
▪️ Zastępca naczelnika – Beniamin Burda
▪️ Skarbnik – Andrzej Luraniec
▪️ Sekretarz – Grzegorz Juras
▪️ Gospodarz – Wiesław Rzepa
▪️ Kronikarz – Rafał Luraniec
▪️ Członek zarządu – Jacek Jania
▪️ Komisja Rewizyjna : Beata Starzec, Marcin Krawczyk, Karol Burda
 
 
Zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabawie odbyło się 1 lipca 1958 roku. Członami założycielami było łącznie 18 druhów. Pierwszym prezesem został wybrany Stanisław Gawlik, a naczelnikiem Franciszek Bochenek. Na uroczystości 65-lecia obecny był Józef Popek ostatni żyjący obecnie członek założyciel OSP Zabawa.
 
 
Pierwsza motopompa pożarnicza wzbogaciła stan jednostki z Zabawy już w początkach 1959 roku. W 1971 roku OSP Zabawa otrzymała od komendy wojewódzkiej PSP lekki samochód pożarniczy marki Żuk. Od 2007 roku samochodem pożarniczym jest Ford Transit w zabudowie kontenerowej ze zbiornikiem i szybkim natarciem.
 
 
W 1959 roku rozpoczęto budowę Remizy. Oficjalne przekazanie do użytku Wiejskiego Domu Kultury w Zabawie – obecnego Domu Strażaka i siedziby OSP Zabawa, miało miejsce 22 czerwca 1969 r. Powstał okazały jak na owe czasy budynek, w którym poza remizą strażacką mieścił się również Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka. Organizowano w nim wiele koncertów, przedstawień i różnorodnych imprez o charakterze kulturalnym i społecznym. W 2021 roku budynek przeszedł całkowitą termomodernizację i remont.
 
 
 
OSP Zabawa bierze czynny udział w akcjach bojowych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych na terenie gminy Wieliczka i powiatu wielickiego, podnosi swą sprawność bojową i dba o dobre wyposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Bardzo prężnie działa liczna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, licząca obecnie 18 dziewcząt i chłopców. Od 2009 OSP Zabawa organizowała 10 edycji Obozów Strażackich dla młodzieży z Gminy Wieliczka w których każdorazowo uczestniczyło ok. 40 uczestników (łącznie 400 młodzieży).
 
 
Organizując Jubileusz strażacy z OSP Zabawa złożyli hołd wszystkim zmarłym druhom OSP Zabawa. Wyrazili również podziękowanie: rodzinom strażaków, społeczności lokalnej, darczyńcom, władzom samorządowym z burmistrzem Arturem Koziołem i wszystkim osobom, którzy wspierają działalność strażaków prowadzoną zgodnie z hasłem „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”.

GALERIA