Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka

Gmina Wieliczka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ” Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej”.

 

 

Projekt realizowany: z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej


Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Wieliczka

Oś 4

Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.5

Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie 4.5.1

Niskoemisyjny transport miejski - zit

 

Dofinansowanie projektu z UE: 16 142 803,93 zł

 

Projekt dotyczy organizacji transportu publicznego w Gminie Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę infrastruktury obsługującej transport publiczny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na zakupie 12 fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów - 8 szt. klasy maxi, 2 szt. midi, 2 szt. mini - zasilanych olejem napędowym, spełniających normę emisji spalin min. Euro 6 do obsługi linii autobusowych na terenie Gminy Wieliczka. Ilość i rodzaje autobusów wynikają z oceny i prognozy potrzeb przewozowych wykonanych na potrzeby „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Wieliczka”, przyjętego uchwałą nr XXX/357/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

W ramach projektu przebudowany zostanie istniejący parking przy ul. E. Dembowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu dostosowania go do wymagań komunikacyjnych i funkcjonalnych dworca autobusowego oraz wybudowany dwukondygnacyjny budynek Punktu Obsługi Podróżnych o powierzchni użytkowej 200m2 na piętro, zlokalizowany na terenie działki nr 186/3, o powierzchni użytkowej przeznaczonej pod obsługę dworca. Zakupione zostaną również: stacjonarny automat do sprzedaży biletów, kompatybilny z systemem MKA oraz tablice informacji pasażerskiej. Infrastruktura projektowa obejmie również system kamer CCTV, rejestrujących obraz z terenu dworca, jak również, wewnątrz budynku wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz wyposażeniem stanowiska kontroli wizyjnej.

 

Ponadto przewidziana jest budowa parkingu autobusów wraz z garażem o pow. do 200m2, stanowiącym zaplecze techniczne na potrzeby taboru autobusowego, na działce nr 261/6 przy ul. J. Jedynaka 30 w Wieliczce oraz dostarczenie i montaż 103 wiat przystankowych wraz z przebudową istniejących przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka wraz z 3 parkingami typu P+R, stojakami dla rowerów oraz budową ciągów pieszych.