Zielony Milion” w gminie Wieliczka

Oto lista zadań zrealizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce w roku 2023 oraz będących w trakcie realizacji w ramach projektu "Zielony Milion".

 
BYSZYCE
Zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie pętli autobusowej w miejscowości Byszyce o powierzchni 500m2".
 
Zakres prac obejmował:
- oczyszczenie i odchwaszczenie terenu,
- ułożenie tkaniny ogrodniczej,
- uzupełnienia mieszanką ziemi uniwersalnej z nawozem,
- nasadzenie roślin m.in kosodrzewiny, hortensji bukietowej, traw ozdobnych, irg, liliowców itd, łącznie ok 560 szt.
- ułożenie kory.
 

KOKOTÓW
"Rewitalizacja zieleni na działce nr 484/4 przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie".
 
Zakres prac obejmował przygotowanie podłoża o powierzchni ok. 500 m2, ułożenie siatki zabezpieczającej przed działaniem kretów oraz założenie trawnika.
Teren rewitalizowany przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie pełni funkcję małego boiska sportowego do piłki nożnej, a także jest miejscem zabaw dla dzieci przedszkolnych oraz spotkań plenerowych mieszkańców.
 
 

 

KOKOTÓW
"Łąka kwietna".
 
Wykonano odchwaszczenie, rekultywację terenu, dosypanie nawozu wraz z ziemią, dokonano nasadzeń mieszanki wielokwiatowej.
Okres wzrostu łąki kwietnej przewiduje się na wiosnę, będzie można cieszyć się jej urokiem.
 

 
GRABIE
"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Grabiu".
 
Zakres prac obejmował zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na zadaszeniu tarasu budynku wraz z koniecznym osprzętem (falownik, skrzynka przyłączeniowa z ogranicznikiem przepięć, okablowanie, nowy licznik) i wymaganymi zabezpieczeniami.
Łącznie zamontowano 16 paneli o mocy do 6 kW.
Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na Domu Ludowym będzie służyć mieszkańcom, a także OSP i innym użytkownikom Domu Ludowego.
 
 

 
LEDNICA GÓRNA
”Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy w Lednicy Górnej 451”.
Prace obejmowały nie tylko instalację fotowoltaiczną, ale przede wszystkim rozpoczęły swój bieg od pozyskania niezbędnej dokumentacji technicznej, uzgodnień, dokonania odpowiednich pomiarów.
 
W ramach zadania wykonano m.in.: montaż łącznie 26 szt. wysokiej klasy paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy do 10kW, montaż falownika- inwertera 3 fazowego, montaż zestawu uziemiającego, montaż skrzynki przyłączeniowej z ogranicznikiem przepięć, wykonanie okablowania zestawu.
 

 

 
CZARNOCHOWICE
”Utworzenie Parków Kieszonkowych w Czarnochowicach".
 
Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji i trwa przygotowywanie dokumentacji dla tego projektu.
 
Bardzo się cieszymy, że możemy realizować takie projekty.
 

GALERIA