Podsumowanie tegorocznej działalności Małopolskiego Związku Wędkarskiego

W niedzielę 3 grudnia w Centrum Solne Miasto członkowie Małopolskiego Związku Wędkarskiego spotkali się na corocznym walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym. W jego trakcie dokonano podsumowania całorocznej działalności, przedstawiono sprawozdanie finansowe, dokonano zmian w statucie, głosowano za wnioskami zgłoszonymi przez członków Związku, a a także wręczono puchary za największe złowione okazy w poszczególnych kategoriach.

 
W wyniku głosowania udzielono też absolutorium dla zarządu (77 osób głosowało za, a 3 wstrzymały się od głosu, przy zero głosów przeciw).
Uprawnieni członkowie wybrali prezesa stowarzyszenia, którym ponownie został Paweł Chmiela (73 głosy za, 1 wstrzymał się od głosu), a także członków zarządu i komisji rewizyjnej.
 
 
Skład zarządu: Zbigniew Szczurek, Krzysztof Perzanowski, Mirosław Kaczmarczyk, Bartosz Jaroń, Robert Weceklicki, Robert Kaczmarczyk, Michał Szparniak, Witek Smęder, Sławomir Kmieć, Paweł Malarczyk. Skład komisji rewizyjnej: Rafał Synowiec, Władysław Korpak i Jerzy Skrobot (za były 72 osoby, 0 przeciw i 2 wstrzymało się).
 
 
Tradycyjnie wylosowano jedną osobę, która otrzymała bezpłatną licencję na 2024 rok - Szczęśliwym wędkarzem okazał się Karol Golik.
 
Rozlosowano też nagrody (wędki, kołowrotki, podbieraki, żyłki itp.) ufundowane przez burmistrza Wieliczki.
 
 
Puchary za największe okazy trafiły do następujących wędkarzy:
  • Mateusz Wilk – karp 21 kg
  • Kamil Krzeczek – sandacz 90 cm
  • Michał Kurowski – szczupak 105 cm
  • Wręczono też puchary za GPX:
 
 
W kategorii spławik:
  1. miejsce: Józef Balawender
  2. miejsce: Dariusz Kędryna
  3. 3 miejsce: Zbigniew Szczurek

 

W kategorii grunt/feeder:
  1. miejsce: Krzysztof Perzanowski
  2. miejsce: Dariusz Pawliński
  3. miejsce: Dominik Dolaś

 

Miasto i Gmina Wieliczka prowadzi współpracę z wieloma podmiotami i instytucjami działającymi na naszym terenie. Jednym z nich jest Małopolski Związek Wędkarski, zrzeszający około 1000 wędkarzy z terenu gminy, spośród których 700 osób wykupuje zezwolenia roczne, a 300 jednodniowe.
 
 
Razem nie tylko promują wędkarstwo jako sposób na spędzanie wolnego czasu, ale przede wszystkim dbają o środowisko naturalne, wspierając działania, których celem jest ochrona rzadkich gatunków ryb i zwierząt, prowadzenie nasadzeń czy akcji sprzątania.
 
Wspólnie ze Związkiem Miasto i Gmina Wieliczka zapewnia utrzymanie równowagi ekologicznej i poziom zarybienia stawu w Brzegach, jednym z dwóch użytków ekologicznych na terenie naszej gminy – rocznie do zbiornika wpuszczanych jest dwie tony ryb. Jako że staw stanowi obszar lęgowy ptaków takich jak mewa śmieszka, kaczka krzyżówka, perkoz, Gmina rekompensuje ubytki młodych ryb, będących pokarmem dla ptaków. Warto także dodać, że na terenie zbiornika w Brzegach występuje chroniony gatunek – żółw błotny.
 
Raz do roku organizujemy ze Związkiem Dzień Dziecka, podczas którego oprócz zawodów wędkarskich zapewniamy najmłodszym szereg atrakcji takich jak jazda konna, dmuchane zjeżdżalnie, pokazy straży pożarnej, gry i zabawy.
 
 
Warto dodać, że Małopolski Związek Wędkarski prowadzi racjonalną gospodarkę wędkarską, zarybiając swoje zbiorniki wodne średnio dwadzieścia razy w roku, głownie wiosną oraz jesienią, różnymi gatunkami ryb. W ciągu kończącej się w tym roku czteroletniej kadencji do wody wpuszczono 65 ton ryb. Związek prowadzi działania na 8 zbiornikach: oprócz Brzegów to dwa zbiorniki na Grabówkach i po jednym w Lednicy, Parku Mickiewicza, a do tego Staw Szlachetny, Staw Bonarka, Zbiornik Lin.
 
 
Związek organizuje też zawody wędkarskie na różnych obiektach, około 10 razy w roku. Prowadzi także egzaminy na kartę wędkarską, chroni wody poprzez działania Społecznej Straży Rybackiej oraz realizuje pozostałe działania statutowe.

GALERIA