Spotkanie Wielickiego Koła Pszczelarzy

Dzień patrona pszczelarzy – św. Ambrożego, jak co roku stał się okazją do wspólnych obchodów, w których udział wzięli członkowie Wielickiego Koła Pszczelarzy. Nie mogło być świętowania bez tradycyjnej mszy św. odprawionej w klasztorze oo. Franciszkanów w intencji wielickich pszczelarzy oraz ich rodzin, po której zgromadzeni udali się do Magistratu.

 

W obecności  zastępcy burmistrza ds. społecznych Piotra Krupy oraz sekretarza Gminy Adama Marka Panusia podsumowano kolejny rok działalności. Nie zabrakło też życzeń z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia, i przede wszystkim tych, w których wyrażano nadzieję na udane miodobranie w przyszłym roku, złożone przez przewodniczący Koła Adama Czajczyka.


Warto dodać, że Wielickie Koło Pszczelarzy należy do najprężniej działających stowarzyszeń na wielickiej ziemi, zrzeszających wielu lokalnych  miłośników miodu natury i pszczół.


W obecności przedstawicieli samorządu podsumowano kolejny rok działalności. Nie obyło się też życzeń świątecznych i przede wszystkim udanego miodobrania w przyszłym roku, które złożył przewodniczący Koła Adam Czajczyk.

GALERIA